Vad är nytt

Vidare Basse - Servervakt Ansökningar

Basse

New member
Användarnamn: Basse

Vad är ditt namn i verkligheten? * Andreas

När är du född och din ålder? (15+) * 2000 (21)

Ditt DiscordNamn t.ex (Elric#4327) * Andreas123456#5123

Mellan vilka tider kan du oftast spela? Har ett väldigt rörligt schema då jag arbetar hemifrån med att bedriva företag, detta ger mig möjligheten att vara aktiv vid de tider som behövs då arbetstider är något jag väljer själv och planerar min vardag utefter.

Hur länge har du spelat på GameffectRp? Jag började spela ganska nyligen då min nära vän blev utvecklare så har grundläggande kunskaper om hur servern fungerar men åt andra sidan så har jag väldigt goda erfarenheter kring hur Roleplay fungerar utifrån tidigare erfarenheter från att sitta med i högre ledningsgrupper inom vissa serverar.

Vad skulle du göra om du blir servervakter? Denna fråga är väldigt simpel för mig och därav är svaret detsamma, jag skulle koncentrera mig på att se till så serverns regler sköts men även att folk beter sig samt hjälpa dem vid behov. Skulle alltså försöka hjälpa spelarbasen att kunna utöva sin RP utan störningar osv.

Vad är det som får dig att vilja bli servervakt på just GameffectRp? Som sagt så har jag varit högre uppsatt på andra serverar och varit med i ledningen vilket resulterat i att jag har väldigt goda kunskaper inom de "jobbet" och är något jag strävar efter att vara då jag tycker detta är något mer utmanande samt att jag kan hjälpa spelarbasen.

Hur tror du att du skulle kunna bidra till att göra GameffectRp till en bättre plats? Som ovannämnda frågan så kommer jag bidra genom att underlätta för spelarbasen att utöva sin RP.

Varför ska just du bli servervakt? Erfarenheter -

- Varit inom staffteam på olika serverar
- Välutvecklad skriftligt samt muntligt språk
- Är väl anpassad för att bli detta med mina tidigare meriter

Alltså besitter jag de grundläggande men även utvecklade kunskaperna inom detta.

Varför vill du bli servervakt? Jag finner detta roligt att vara och vill även bidra till att GameEffect blir en mer trivsam plats för samtliga spelare.

Hur goda kunskaper har du gällande staff relaterade-kommandon? Eftersom jag ej är medveten om vilka kommandon ni använder så är detta en svår fråga att besvara med /noclip /give /bring /freeze osv vilket är väldigt grundläggande kommandon besitter jag goda erfarenheter kring.

Är du whitelistad på serven? Nej

Har du varit bannad på serven förut? [Om så är fallet, berätta om dina bans] Nej, ej varit bannad. Har inte heller tagit whitelist då tiden varit knapp på senaste och jag jobbat mycket tillsammans med en annan server och hjälp dem med discorden.

Spelar du på någon annan server för tillfället? Spelar ej utan bara hjälper dem med uppstarten utav servern, alltså discord kommandon, in-game skrips osv.
 
Topp